Panel

Chia đông từ “panel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ panel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to panel

Quá khứ đơn
  • paneled; panelled

Quá khứ phân từ
  • paneled; panelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
panel

you
panel

he/she/it
panels

we
panel

you
panel

they
panel

Thì hiện tại continuous

I
am paneling; panelling

you
are paneling; panelling

he/she/it
is paneling; panelling

we
are paneling; panelling

you
are paneling; panelling

they
are paneling; panelling

Quá khứ đơn

I
paneled; panelled

you
paneled; panelled

he/she/it
paneled; panelled

we
paneled; panelled

you
paneled; panelled

they
paneled; panelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was paneling; panelling

you
were paneling; panelling

he/she/it
was paneling; panelling

we
were paneling; panelling

you
were paneling; panelling

they
were paneling; panelling

Hiện tại hoàn thành

I
have paneled; panelled

you
have paneled; panelled

he/she/it
has paneled; panelled

we
have paneled; panelled

you
have paneled; panelled

they
have paneled; panelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been paneling; panelling

you
have been paneling; panelling

he/she/it
has been paneling; panelling

we
have been paneling; panelling

you
have been paneling; panelling

they
have been paneling; panelling

Quá khứ hoàn thành

I
had paneled; panelled

you
had paneled; panelled

he/she/it
had paneled; panelled

we
had paneled; panelled

you
had paneled; panelled

they
had paneled; panelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been paneling; panelling

you
had been paneling; panelling

he/she/it
had been paneling; panelling

we
had been paneling; panelling

you
had been paneling; panelling

they
had been paneling; panelling

Tương lại đơn

I
will panel

you
will panel

he/she/it
will panel

we
will panel

you
will panel

they
will panel

Tương lại tiếp diễn

I
will be paneling; panelling

you
will be paneling; panelling

he/she/it
will be paneling; panelling

we
will be paneling; panelling

you
will be paneling; panelling

they
will be paneling; panelling

Tương lại hoàn thành

I
will have paneled; panelled

you
will have paneled; panelled

he/she/it
will have paneled; panelled

we
will have paneled; panelled

you
will have paneled; panelled

they
will have paneled; panelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been paneling; panelling

you
will have been paneling; panelling

he/she/it
will have been paneling; panelling

we
will have been paneling; panelling

you
will have been paneling; panelling

they
will have been paneling; panelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.