Comprise

Chia đông từ “comprise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ comprise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to comprise

Quá khứ đơn
  • comprised

Quá khứ phân từ
  • comprised

Trần thuật

Thì hiện tại

I
comprise

you
comprise

he/she/it
comprises

we
comprise

you
comprise

they
comprise

Thì hiện tại continuous

I
am comprising

you
are comprising

he/she/it
is comprising

we
are comprising

you
are comprising

they
are comprising

Quá khứ đơn

I
comprised

you
comprised

he/she/it
comprised

we
comprised

you
comprised

they
comprised

Quá khứ tiếp diễn

I
was comprising

you
were comprising

he/she/it
was comprising

we
were comprising

you
were comprising

they
were comprising

Hiện tại hoàn thành

I
have comprised

you
have comprised

he/she/it
has comprised

we
have comprised

you
have comprised

they
have comprised

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been comprising

you
have been comprising

he/she/it
has been comprising

we
have been comprising

you
have been comprising

they
have been comprising

Quá khứ hoàn thành

I
had comprised

you
had comprised

he/she/it
had comprised

we
had comprised

you
had comprised

they
had comprised

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been comprising

you
had been comprising

he/she/it
had been comprising

we
had been comprising

you
had been comprising

they
had been comprising

Tương lại đơn

I
will comprise

you
will comprise

he/she/it
will comprise

we
will comprise

you
will comprise

they
will comprise

Tương lại tiếp diễn

I
will be comprising

you
will be comprising

he/she/it
will be comprising

we
will be comprising

you
will be comprising

they
will be comprising

Tương lại hoàn thành

I
will have comprised

you
will have comprised

he/she/it
will have comprised

we
will have comprised

you
will have comprised

they
will have comprised

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been comprising

you
will have been comprising

he/she/it
will have been comprising

we
will have been comprising

you
will have been comprising

they
will have been comprising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.