Patent

Chia đông từ “patent” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ patent. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to patent

Quá khứ đơn
  • patented

Quá khứ phân từ
  • patented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
patent

you
patent

he/she/it
patents

we
patent

you
patent

they
patent

Thì hiện tại continuous

I
am patenting

you
are patenting

he/she/it
is patenting

we
are patenting

you
are patenting

they
are patenting

Quá khứ đơn

I
patented

you
patented

he/she/it
patented

we
patented

you
patented

they
patented

Quá khứ tiếp diễn

I
was patenting

you
were patenting

he/she/it
was patenting

we
were patenting

you
were patenting

they
were patenting

Hiện tại hoàn thành

I
have patented

you
have patented

he/she/it
has patented

we
have patented

you
have patented

they
have patented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been patenting

you
have been patenting

he/she/it
has been patenting

we
have been patenting

you
have been patenting

they
have been patenting

Quá khứ hoàn thành

I
had patented

you
had patented

he/she/it
had patented

we
had patented

you
had patented

they
had patented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been patenting

you
had been patenting

he/she/it
had been patenting

we
had been patenting

you
had been patenting

they
had been patenting

Tương lại đơn

I
will patent

you
will patent

he/she/it
will patent

we
will patent

you
will patent

they
will patent

Tương lại tiếp diễn

I
will be patenting

you
will be patenting

he/she/it
will be patenting

we
will be patenting

you
will be patenting

they
will be patenting

Tương lại hoàn thành

I
will have patented

you
will have patented

he/she/it
will have patented

we
will have patented

you
will have patented

they
will have patented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been patenting

you
will have been patenting

he/she/it
will have been patenting

we
will have been patenting

you
will have been patenting

they
will have been patenting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.