Fuel

Chia đông từ “fuel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fuel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fuel

Quá khứ đơn
  • fueled; fuelled

Quá khứ phân từ
  • fueled; fuelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fuel

you
fuel

he/she/it
fuels

we
fuel

you
fuel

they
fuel

Thì hiện tại continuous

I
am fueling; fuelling

you
are fueling; fuelling

he/she/it
is fueling; fuelling

we
are fueling; fuelling

you
are fueling; fuelling

they
are fueling; fuelling

Quá khứ đơn

I
fueled; fuelled

you
fueled; fuelled

he/she/it
fueled; fuelled

we
fueled; fuelled

you
fueled; fuelled

they
fueled; fuelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was fueling; fuelling

you
were fueling; fuelling

he/she/it
was fueling; fuelling

we
were fueling; fuelling

you
were fueling; fuelling

they
were fueling; fuelling

Hiện tại hoàn thành

I
have fueled; fuelled

you
have fueled; fuelled

he/she/it
has fueled; fuelled

we
have fueled; fuelled

you
have fueled; fuelled

they
have fueled; fuelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fueling; fuelling

you
have been fueling; fuelling

he/she/it
has been fueling; fuelling

we
have been fueling; fuelling

you
have been fueling; fuelling

they
have been fueling; fuelling

Quá khứ hoàn thành

I
had fueled; fuelled

you
had fueled; fuelled

he/she/it
had fueled; fuelled

we
had fueled; fuelled

you
had fueled; fuelled

they
had fueled; fuelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fueling; fuelling

you
had been fueling; fuelling

he/she/it
had been fueling; fuelling

we
had been fueling; fuelling

you
had been fueling; fuelling

they
had been fueling; fuelling

Tương lại đơn

I
will fuel

you
will fuel

he/she/it
will fuel

we
will fuel

you
will fuel

they
will fuel

Tương lại tiếp diễn

I
will be fueling; fuelling

you
will be fueling; fuelling

he/she/it
will be fueling; fuelling

we
will be fueling; fuelling

you
will be fueling; fuelling

they
will be fueling; fuelling

Tương lại hoàn thành

I
will have fueled; fuelled

you
will have fueled; fuelled

he/she/it
will have fueled; fuelled

we
will have fueled; fuelled

you
will have fueled; fuelled

they
will have fueled; fuelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fueling; fuelling

you
will have been fueling; fuelling

he/she/it
will have been fueling; fuelling

we
will have been fueling; fuelling

you
will have been fueling; fuelling

they
will have been fueling; fuelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.